Trung Quốc không yêu cầu giấy chứng nhận và phí nhập khẩu nông sản


Văn phòng SPS Việt Nam khẳng định, thủ tục xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào thị trường Trung Quốc phải tuân theo những nội dung trong Quy định 248, 249 và Công hàm 353.

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào Trung Quốc phải đăng ký theo Quy định 248.

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào Trung Quốc phải đăng ký theo Quy định 248.

Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, thời gian gần đây, một số doanh nghiệp Việt Nam phản ánh việc khách hàng Trung Quốc yêu cầu hàng nông sản thực phẩm của Việt Nam khi nhập khẩu vào thị trường nước này phải kèm theo “Giấy chứng nhận đăng ký của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC)".

Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu xuất khẩu nông sản bị yêu cầu đăng ký và nộp phí trực tuyến tại website: https://www.gacc.app/application-exporter-registration-submit.

Những điều này gây hoang mang trong cộng đồng doanh nghiệp bởi không thấy được nhắc đến trong Quy định 248 của GACC, có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, cũng như Công hàm số 353 ngày 27/9/2021 mà GACC công bố.

Căn cứ 2 văn bản quy phạm pháp luật này, cộng thêm các nghị định thư về kiểm dịch động thực vật đã ký giữa GACC và Bộ NN-PTNT, Văn phòng SPS Việt Nam - cơ quan đầu mối về các biện pháp kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm - khẳng định: Đến nay, GACC không có yêu cầu về biểu mẫu giấy chứng nhận đăng ký của GACC và quy định thu phí trực tuyến thông qua các website như doanh nghiệp phản ánh. 

Kết quả đăng ký doanh nghiệp sản xuất, chế biến và bảo quản xuất khẩu nông sản thực phẩm vào Trung Quốc thực hiện theo Quy định 248, sau khi được GACC phê duyệt sẽ được công bố chính thức theo hình thức trực tuyến.

Cụ thể, với lĩnh vực sản xuất, chế biến và bảo quản nước ngoài xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc, doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống: https://app.singlewindow.cn/ Hình thức này bao gồm cả đăng ký trực tiếp lẫn thông qua giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền.

Kết quả đăng ký được công bố tại website: https://ciferquery.singlewindow.cn/ và văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đối với mã số được cơ quan có thẩm quyền giới thiệu.

Với nhóm sản phẩm thuộc thẩm quyền phê duyệt của Vụ kiểm dịch động thực vật, GACC, kết quả đăng ký được công bố tại website: http://dzs.customs.gov.cn/ và văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Với doanh nghiệp thương mại, kết quả đăng ký được công bố tại website: http://ire.customs.gov.cn/.

Thông tin chi tiết về chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất, chế biến và bảo quản xuất khẩu nông sản thực phẩm vào Trung Quốc, các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ trực tiếp Văn phòng SPS Việt Nam.

Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam cam kết, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc liên quan tới thủ tục, quy định xuất khẩu nông sản, thực phẩm sang thị trường Trung Quốc.

Nguồn: Báo Nông Nghiệp Việt Nam 

Bài viết khác