Tầm nhìn


Trở thành đối tác tin cậy, có năng lực của các nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng môi trường thuận lợi để phát triển nông nghiệp Việt Nam; đồng thời, là người bạn đồng hành thân thiết trên hành trình liên kết, tư vấn, thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chuỗi giá trị nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cả nước.