Giới thiệu


Giới thiệu chung
 
CLB Nông nghiệp Công nghệ cao - tên tiếng Anh là Digital Agricultural Association (viết tắt DAA Việt Nam) - là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện, trực thuộc Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Câu lạc bộ được thành lập vào ngày... theo công văn số... do ông Trương Gia Bình làm chủ tịch đương nhiệm.
 
Mục đích
 
CLB được thành lập nhằm tập hợp và liên kết các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiệt tình, trách nhiệm, có kiến thức, tâm huyết, khát vọng, mong muốn ứng dụng khoa học kỹ thuật & công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất, cung cấp các sản phẩm nông nghiệp ra thị trường. Song song đó các doanh nghiệp cùng hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau nhằm phát triển nền nông nghiệp Việt Nam, hội nhập nền nông nghiệp thế giới.