DAA Việt Nam được UBTW Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng Bằng Khen, Chúc mừng chị Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch DAA Việt Nam được tín nhiệm tham gia UV UBTW Hội Dnt Việt Nam.


Chiều Ngày 22 tháng 1 năm 2024, tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra Hội nghị Ủy Ban Trung Ương Hội Dnt Việt Nam.

Tham dự  Hội Nghị có Anh Hoàng Bình Quân, Nguyên Ủy viên TW Đảng, Nguyên Trưởng Ban Đối ngoại TW, Chủ tịch danh dự Hội Dnt Việt Nam. Anh Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Dnt Việt Nam và  gần 200 Anh, Chị là Ủy viên UBTW Hội Dnt Việt Nam trên cả nước tham dự. Hội nghị nhằm tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.

CLB DAA Việt Nam đã vinh dự nhận bằng khen của TW Hội Dnt Việt Nam. Chúc mừng chị Lê Thị  Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch DAA Việt Nam được Hội nghị tín nhiệm tham gia  Ủy viên UBTW Hội Dnt Việt Nam.

VP DAA VIỆT NAM 

Bài viết khác