DAA Việt Nam chúc mừng cơ quan báo chi nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2024


 Sáng ngày 20/06/2024, đại diện DAA Việt Nam, Chị Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch DAA Việt Nam, Anh Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch DAA Việt Nam, Văn phòng DAA Việt Nam đã tặng hoa và chúc mừng Báo Nông nghiệp Việt Nam; Báo Diễn đàn Doanh nghiệp và Báo Đầu tư nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).

Thay mặt Ban Chấp hành DAA Việt Nam, Chị Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch DAA Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể Ban Biên tập, phóng viên, cán bộ, nhân viên của Báo Nông nghiệp Việt Nam, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp và Báo Đầu tư. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng thông tin, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

 Ngoài ra, DAA Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động của DAA Việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới !

VP DAA VIỆT NAM

Bài viết khác