Fanpage
Google+

Cơ cấu và tổ chức

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ DAA VIỆT NAM
 
STT DX Họ tên Chức danh CLB Chức danh DN Tên DN Ngành nghề
1 Anh Trương Gia Bình Chủ tịch Chủ tịch HĐQT  Công ty CP FPT Công nghệ
2 Anh  Nguyễn Hoàng Anh Phó Chủ tịch Thường trực Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Thủy Sản Nam Miền Trung Tôm giống, Thủy sản
3 Anh  Vũ Mạnh Hùng Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT  Công ty CP Hùng Nhơn Chăn nuôi
4 Anh  Thân Văn Hùng Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT  Công ty CP Visimex Gia vị
5 Chị Nguyễn Thị Lan Hương Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT  Công ty CP Sản xuất và XNK Việt Phúc Dược, Đầu tư
6 Anh  Nguyễn Hồng Phong Phó Chủ tịch Tổng Giám đốc Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông Dinh dưỡng cây trồng
7 Anh  Nguyễn Đình Sơn Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần CNSH Rừng hoa Đà Lạt Hoa và giống hoa
8 Anh Nguyễn Trường Sơn Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT  Công ty CP Tập đoàn Trường Sơn Thực phẩm
9 Anh  Đinh Đức Thắng Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT  Công ty CP Vinomig Holdings Đầu tư
10 Anh  Trần Văn Toàn Phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT  Công ty CP Otran Việt Nam Thức ăn chăn nuôi
11 Anh Nguyễn Thanh Duy Ủy viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT  Công ty Thương Mại và Dịch vụ Hạnh Duy  Thực phẩm hữu cơ
12 Anh  Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT  Công ty CP Nafoods Nghệ An Chế biến đồ uống
13 Anh  Phạm Tùng Lâm Ủy viên Ban Thường vụ Giám đốc Đầu tư Công ty CP FPT Đầu tư
14 Chị  Trần Thị Châu Loan Ủy viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐTV Công TNHH Nam Châu Sơn Đầu tư
15 Anh Ngô Trần Ngọc Quốc Ủy viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TM DV Vận tải XNK Trần Quốc Vận tải, bán lẻ, rau hữu cơ
16 Anh  Huỳnh Tấn Gia Thạnh Ủy viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT  Công ty CP Đầu tư Hưng Hưng Thịnh Gạo
17 Anh Hà Văn Thắng Ủy viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT  Công ty CP 159 Chăn nuôi
18 Anh  Phan Thanh Thiên Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh Dược liệu, phân bón
19 Anh Võ Quang Thuận Ủy viên Ban Thường vụ Giám đốc Công ty TNHH Long An  - Mỹ Bình Chăn nuôi, trồng trọt
20 Anh  Trần Anh Thuy Ủy viên Ban Thường vụ Chủ tịch HĐQT  Công ty CP Rượu Phú Lễ Rươu, quả
21 Anh  Đỗ Quang Vĩnh Ủy viên Ban Thường vụ Giám đốc Công ty CP Hoàng Gia Thương mại
 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 
© Copy right By DAA. Powered by Gogodev